ТОП ОФЕРТАБлог с WordPress400 лв.
Поддръжка на уеб сайт

Поддръжка на уеб сайт

За да бъде успешен, всеки уеб сайт трябва да бъде поддържан и актуализиран. Ново съдържание трябва да се качва на началната страница почти всяка седмица.

Не може да не сте попадали на сайт, чийто последен постинг е от 2006 г. Каква Ви е моменталната реакция? - да натиснете "Back" бутона. Всеки един сайт трябва да вдъхва доверие на посетителя. Сайт с остаряла информация не прави това.


Поддръжката на един сайт се осъществява по три начина:

Техническа поддръжка на сайта и сървъра:

 • Ежедневно запазване на копие на сайта с всички бази данни, лог информация, снимки и т.н.
 • Ежедневен анализ на лог файловете с цел откриване на дефекти и пробойни в сигурността
 • Отстраняване на дефекти, пречещи на работата на сайта
 • Поддръжка на имейл сървъра и имейл кутиите - създаване на нови, ежедневно архивиране на кореспонденцията
 • Пълно възстановяване на сайта и базите данни от дневното копие при възникнал проблем

Цена: 20 лв. на месец

Поддръжка и актуализация съдържанието, т.е. на информацията, която сайта предоставя:

 • Добавяне на нови страници
 • Качване, изтриване и промяна на текстовата информация и снимките
 • Добавяне на новини и предстоящи събития
 • Актуализация на продуктов каталог
 • ... всичко друго, което ни предоставите

Цена: 10 лв. на час

Промяна на функционалността и дизайна на сайта:

 • Добавяне на нова функционалност, промяна и изтриване на стара
 • Отстраняване на логически дефекти по функционалността на сайта
 • Промяна на дизайна на елементи на сайта като навигацията, структурата на вътрешните страници и т.н.

Цена: 20 лв. на час